#europa
gyvyka
900 days ago
@SxbGG <= merci pour ce #Twapero_SXB #Strasbourg #Europe #Europa 🇪🇺le jour ou #CopyrightDirective a été votée au… https://t.co/XlFTbA3dj3
OlallaOpv
901 days ago
Merci les #twigers pour ce #Twapero_SXB 🇪🇺🎊 le plus #européen! Soirée de rêve avec ma jumelle @isabelle_uribe et… https://t.co/V2fN7gwKjN
gyvyka
901 days ago
Hashtags